Amstelveens Symfonie Orkest

Het Amstelveens Symfonie Orkest is opgericht op 28 januari 1976 door enkele initiatiefnemers van het voormalig Symfonieorkest "Schubert". Sinds oktober 1990 wordt er met groot enthousiasme onder leiding van Saskia Boon gemusiceerd en is het orkest groeiende, zowel wat betreft het aantal leden als het niveau van musiceren. Er worden twee concerten per jaar gegeven, één in het voorjaar en één in het najaar. In april 2013 was het afscheidsconcert van Saskia Boon, die vanaf 1990 dirigent is geweest van het AmSO. Momenteel staat het orkest onder leiding van Hans Scheepers. Hij is als viooldocent verbonden aan de Muziek- en Dansschool Amstelveen.

Dirigent
Hans Scheepers

Contactpersoon
Carole Spencer (secretaris)
E-mail: secr@amso-orkest.nl
Tel: 020 453 6589

Postadresgegevens
Olympus 17
1186 CC Amstelveen

Eigen website
www.amso-orkest.nl

Repertoire
Klassieke muziek. (Voor volledig repertoire zie website)

Aantal leden
45

Toelatingseisen
Liefst orkestervaring, verder ter beoordeling van de dirigent.

Contributie
De contributie bedraagt € 15 per maand en er geldt een vrijblijvende en gratis kennismakingsperiode van twee maanden.

Repetitie dag plus tijdstip
Elke dinsdagavond van 20:00 tot 22:30 uur wordt er gerepeteerd in het gebouw van New Crown XL, Laan van Kronenburg 2 te Amstelveen.