Anthem

Anthem is een koor op christelijke grondslag. Anthem werkt sinds 1972 regelmatig mee aan kerkdiensten in kerken en zorginstellingen, en verzorgt 1 à 2 keer per jaar een concert. De leden zijn relatief jong; het verloop is gering. Nieuwe leden, met name sopranen en alten, zijn welkom.

Dirigent
Leo Kramer

Contactpersoon
Arjan Kramer, secretaris

Postadresgegevens
Woudrustlaan 28, 1711 KC Hensbroek

Eigen website
www.anthem-amstelveen.nl

Repertoire (algemeen, geen titels)
Religieuze liederen, zowel modern als klassiek, voornamelijk nederlands- en engelstalig. Meestal vierstemmig. Begeleiding: piano of orgel.

Aantal leden
14

Toelatingseisen (indien van toepassing)
geen, maar stem en leeftijd moeten aansluiten bij huidige leden; dit ter beoordeling van de dirigent.

Contributie
€ 55,- per seizoen

Repetitielocatie
Augustinuspark 1, Amstelveen

Repetitie dag plus tijdstip
elke maandag, aanvang 20:00 uur