Christelijk Koor Alegria

Dirigent
Nico Ph. Hovius

Contactpersoon
F. Trof, voorzitter

Postadresgegevens
De Weteringsbrugmolen 115 1188GX Amstelveen
info@ckalegria.nl

Eigen website
www.ckalegria.nl

Repertoire
Vierstemmig, o.a. klassiek, liturgisch, composities van de dirigent.
Begeleiding : piano.
Jaarlijks project met gastzangers en instrumentalisten

Aantal leden
25

Toelatingseisen
Geen, stem wordt beoordeeld door de dirigent.

Contributie
€ 250,-- per jaar

Repetitielocatie
Handwegkerk, Handweg 117
1185TV Amstelveen

Repetitiedag plus tijdstip
donderdag 20.00-22.00 uur